آخرين اخبار سايت

شرکت صدف رایانه اردبیل

روش های پرداخت
سايت شرکت صدف رایانه اردبیل دارای پرداخت بانکی ميباشد و پرداخت از درگاه موجود روی وبسايت، شامل هيچ هزينه و کارمزد اضافه ای نميباشد.

بازگشت هزينه سفارشات تاييد نشده به طور خودکار
يکی از دغدغه های اصلی نمايندگان دامنه های ملی عدم تاييد دامنه ها توسط پژوهشگاه و رد شدن برخی از دامنه ها توسط پژوهشگاه ميباشد. شرکت صدف رایانه اردبیل به منظور افزايش کارايی و کيفيت و کاهش دخالت های انسانی بر اساس ارتباط نرم افزاری با وبسرويس پژوهشگاه، دامنه های رد شده را شناسائی و هزينه دامنه های رد شده را به صورت خودکار به حساب نمايندگان برگشت ميدهد.

الزام رعايت قوانين
خدمات شرکت صدف رایانه اردبیل، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشد و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.